eldad12: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] alekstarn в Кто виноват?
А давайте-ка я вам расскажу, откуда она есть-пошла, эта «молодежь холмов».
Read more... )
eldad12: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] shenbuv в Нащот того видео (для местных)
אחיה והודיה ארד

כמה דברים שלא ידעתם על החתונה המדוברת!!!
חשוב לי לכתוב את הדברים ולהפיץ את האמת לאלו שרוצים לשמוע. החתונה המדוברת היא של הבן של חברים קרובים מאוד, אנחנו מלווים אותם בימים הסיוטיים שעוברים עליהם. ואט אט מתגלים עוד פרטים מחרידים.
1. המשפחה נסתה לברר אצל כל המוזמנים מי הביא את התמונות הללו... פשוט חידה. לא מוצאים.
2. מי חילק את הנשקים? לחברה אין נשקים! כמו כן, הנשקים נעלמו מיד אחרי שתי הדקות של השיר.
3. מי צילם את הסרטון? . הצלם היה במקום אחר. בבירור עם בעלי האולם, אנשי השב"כ הגיעו מספר שעות לפני כן, והתקינו מצלמות בכל רחבי האולם! לאחר החתונה, הגיעו ולקחו אותם.
בקיצור, מתברר לדאבוננו, שמישהו ארגן ויזם את כל זה מראש. חילק נשקים ותמונות ואף באופו מזעזע דקר את תמונות הילד מול המצלמה. חשוב לדעת את האמת, כמה שהיא כואבת. והכל משמיעה וליווי אישי של המשפחה, ולא משמעות.
4. בשיחה עם מאבטח האירוע- לחתונה הזו הגיעו מאות שוטרים סמויים... בלבוש אזרחי. שהציגו לו תעודת שוטר.
5. לא החתן ולא המשפחה שלו או של הכלה, מכירים את מי שרקד עם התמונה......

Сокращенный перевод:

Кое-что, что вы не знали об этой свадьбе:

1.Семья пыталась узнать у всех приглашенных на свадьбу кто был автором этой съемки и никого не нашла.

2. Откуда взялось там оружие? Кто его раздал и кто собрал? Ни у кого из приглашенных оружия не было. *

3.Кто снимал? Приглашенный фотограф этого не делал. Но впоследствии, из разговора с владельцем зала выяснилось, что перед свадьбой сотрудниками ШАБАКа были установлены в помещении  камеры, а после свадьбы немедленно демонтированы.

4. Охранники зала рассказали, что там было много лиц в гражданской одежде, которые предъявили им полицейские удостоверения.

* Меня с первых же кадров поразило наличие оружия. Полиция, армия и ШАБАК не выдают армейское оружие и не дают лицензии на личное оружие тем, кого  подозревают в принадлежности к течению Ноар Гваот - Молодежь Холмов.

Еврейский отдел ШАБАК должен быть закрыт, он не имеет права на существование.
eldad12: (Default)
   Впервые за всю историю своего существования наш ШАБАК раскрывает свои способы и методы работы с теми, кого они называют "тикающая бомба". И впервые за всю нашу историю ШАБАК признается, что этот метод употреблен против евреев.

   Что это за штука такая - "тикающая бомба"? Это на профессиональном сленге борцов с террором пойманный террорист или пособник террористов, который обладает информацией о готовящемся теракте.

   Таких носителей информации пытаются "разговорить" любыми способами, в основном пытками. И вполне можно согласиться с тем, что для того, чтобы спасти жизни многих людей и предотвратить массовое убийство, такой способ легитимен и необходим.

   Но теперь вся мощь и опыт нашей контрразведки направлена против небольшой группы еврейской молодежи. Против наших детей. Зачем их мучают и какую опасность они представляют собой для нашего государства?

  Еврейский террор? Да, были в нашей истории немногочисленные теракты евреев против арабов. Последний из них - это убийство арабского подростка группой из трех  еврейский подростков, причем главного исполнителя наш самый гуманный и всегда стоящий на стороне угнетенных арабов суд вынужден был признать душевнобольным.

   Сейчас все завертелось вокруг другого "теракта" - поджога дома в арабской деревне Дума, который привел к гибели целой семьи.
Но терактом это было объявлено абсолютно голословно. Пока что, несмотря на все усилия, виновные не найдены, власти не смогли даже доказать сам факт поджога. Весьма вероятно, что там могло быть возгорание неисправной элетросети, как это уже было во многих домах той деревни. Еще одна версия - поджог дома односельчанами, в той деревне уже много лет не прекращаются кровавые межклановые столкновения.

  Но почему же все с таким азартом набросились на еврейскую версию поджога? А потому, что на стене этого дома были написаны зловещие и страшные слова "ТАГ МЕХИР" !

  Вот так, не больше и не меньше. Надпись на стенке. Причем, давно хорошо известно и доказано, что арабы научились писать этот жуткий лозунг чуть ли не раньше, чем евреи. Очень многие арабы, знаете ли, умеют писать на иврите.

   Полиция и ШАБАК прекрасно знают, что арабы очень часто пользуются этим способом для прикрытия взаимных разборок. Например, несколько лет тому назад в арабской деревне Туба Зангария на север страны была поножовщина с поджогами и трупами под лозунгом "Так мехир". Вся страна возмущалась еврейским террором, были написаны кучи страстных статей, в Тель Авиве прошли демонстрации протеста, но потом все заглохло. Заглохло тихо и без объяснений, никто никому не принес извинений.

   Почему нужны были извинения? Да потому, что полиция быстренько разобралась и доказала, что это было делом рук самих арабов. Но об этом  в центральной прессе если и написали, то на последних страницах мелким шрифтом.

  Тогда же были задержаны еврейские мальчики, их продержали несколько недель в тюрьме, а потом выпустили. Без компенсации и  извинений. И таких, тихих и неизвестных случаев задержаний было много, очень много.

  Так для чего же все это тогда и сейчас делалось? Это делалось и делается для обслуживания интересов разных политических сил. Для удовлетвория амбиций и попыток доказать, что еврейский террор существует и он так же страшен, как арабский.

   Но поскольку еврейского террора на самом деле не существует, то  еврейский отдел ШАБАК уже давно научился его организовывать. Сам организовывает и сам с ним сражается и побеждает. Вспомним Шампанию, вспомним Эяль, нам есть что вспомнить за прошедшие двадцать с лишним лет.

  Организовать такой террор очень просто. В группу молодежи засылается провокатор с горящими глазами и боевыми лозунгами, арестовываются и запугиваются те, кто может такого провокатора остановить, слабые вербуются и действуют по указке оперов. Это безотказные способы - провокации, вербовка и шантаж. А потом уже товар показывают лицом политикам, получают дополнительное финансирование, расширение штатов, похвальба в прессе и т.п. Законы Паркинсона работают, довольны все.

  Но теперь они зашли слишком далеко и испугались. Ежнедневные демонстрации  против произвола еврейского отдела ШАБАКа и прикрывающих его политиков и судов, а также выступления в прессе у нас и за рубежом сделали свое дело. Они начали оправдываться, они пытаются уйти от наказания и валят вину друг на друга.

  Но они должны быть наказаны. Должны быть наказаны бесчестные судьи, должны быть наказаны политики, должны быть наказаны все, кто дал легитимацию этим преступлениям, должны быть наказаны сами работники еврейского отдела ШАБАКа.

  В нашей стране нет места для политической полиции. ШАБАК должен заниматься своим делом - контрразведкой и борьбой с настоящим террором. Он не должен обслуживать ничьи интересы, ШАБАК должен заниматься нашей безопасностью. Нарушителями закона должна заниматься полиция.

  Еврейский отдел ШАБАКа должен закрыт, он не имеет права на существование.
eldad12: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] alekstarn в Полицейское государство?
Государство получает позорный эпитет «полицейское» не тогда, когда в нем наличествует полиция. Полиция – совершенно необходимый институт человеческого общежития, в чьих комнатах и коридорах «кто-то кое-где у нас порой» ворует что-то со стола или зажимает кого-то в туалете. Полицейским государство становится, когда в нем появляется ПОЛИТИЧЕСКАЯ полиция, именуемая еще «тайной». Что-то типа Охранного отделения («охрана», «охранка») в царской России. Типа ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ при Советах. Типа «Штази» в ГДР. Типа гестапо (это печально известное сокращение всего-то и означает те же самые два слова «тайная госполиция» - Geheime Staatspolizei) в нацистской Германии.
Read more... )
eldad12: (Default)
   Наши хорошо осведомленные журналисты  во всем разобрались и пришли к выводу, что Ирану русские системы ПВО С-300 не видать, как своих персидских ушей. По-крайней мере, в ближайшее время. Подробно читать можно тут:

  http://goo.gl/PhSmeU

  Тем, кто не владеет пониманием этих жучков и тем, кому лень их разбирать, сообщаю вкратце:

   Все свои системы русские распихали по разным горячим точкам, которые сами же подогрели. Несколько штук С-300 вокруг восточной Украины, еще парочка в Крыму, остальные в Калининградской области. Свободных не осталось.

   Новых тоже пока не предвидится, что-то у них там не ладится с выпуском. Может санкции мешают, может украинские поставщики обиделись и больше не поставляют, может денег нет, они ведь персидские денежки уже давно за них получили и распилили, наверное. Ну, а может просто руки окончательно окривели и даже лопату удержать не могут.

   Вдобовок,  еще разные тонкости есть по поводу типов ракет и оборудования, которые необходимо перетереть в переговорном процессе. Высокие договаривающиеся стороны уже приняли решение  о приезде иранской делегации в Москву для обсуждения всех этих проблем.

   Будем надеяться, что плодотворное обсуждение будет неспешным и одинаково приятным для всех сторон. Ну, как обычно там принято в процессе серьезных терок: охота, рыбалка, банька со спецперсоналом, экскурсия по Золотому Кольцу, на Байкал опять же можно съездить, там красиво.

  А вот если они все-таки до чего-нибудь договорятся, тогда и будем думать. Пока что спим спокойно.
eldad12: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] spectat в просвещённый взгляд академика на ситуацию в Армении
avagyan

... И что же показывает аналитика политической ситуации в Армении на текущий момент?

- Она показывает следующее. Во-первых, рейтинг России и её президента весьма высоки, несмотря на все трудности. И все трудности преодолимы. Народ – будем уж совсем откровенны – ради инстинкта самосохранения многое потерпит.

Но, во-вторых, нельзя закрывать глаза на то, что США нагнетают обстановку вокруг Карабаха с совершенно очевидной целью шантажа: заставить руководство Армении изменить курс из ЕАЭС с вектором в сторону ЕС. Кнут и пряник! Руководство в ЕС и его комиссар по внешним сношениям активизировали свою деятельность в этом направлении, лукаво и коварно предлагая «троянского коня» своей помощи Армении на недавнем форуме в Ереване в сферах коррупции, демократии по западному видению и прав человека.

- Власть в Ереване нуждается в этом?

- Думаю, нет, власть Армении не нуждается в этом, но при этом не прочь сделать вид, как на недавней встрече в Армении, что оно дескать, - «не против». Следует понимать тревожность положение ереванских властей. Экономические санкции Запада (осуществленные под нажимом и под диктовку США) против России – очень больно удалили и по Армении.

Это и предполагалось: чтобы создавать недовольство среди народа, с намерением возбудить в нем протестные настроения. Заодно Запад пытается давить на Грузию: под предлогом «ремонта» закрыта (ни раньше, ни позже) единственная автомобильная дорога между Арменией и Россией. Нетрудно понять, что на волне недовольства Вашингтон планирует и намерен провести в Еереване «цветную революцию». Об этом уже открыто в нашей прессе утверждал недавно и политолог из США…

- Какова текущая ситуация?

- Наряду с обострением обстановки на границе, продолжаются провокационные вылазки азербайджанских групп военщины. «Не думаю, что диверсии со стороны азербайджанской стороны, могут вылиться в широкомасштабные военные столкновения»- заявил недавно министр обороны Армении Сейран Оганян в своём выступлении по местному телевидению. А президент Армении Серж Саргсян высказался в том ключе, что он не боится войны, хотя и не желает её и что уровень военной эскалации заметна.

Отмечу вот ещё что: на фоне санкций Запада против России, миграционные, сезонные выезды рабочего контингента в Россию из Армении значительно уменьшились. Очевидно и военное давление Запада через Азербайджан на Армению и Нагорный Карабах, из-за чего наблюдается резкое ухудшение уровня жизни населения.

По этой причине осложняется социально-экономическое положение простого народа. Конечно, в нормальной экономике нет и не должно быть выездных рабочих-мигрантов. Но – в нормальной! А у нас заработки выездных рабочих, высланные трансферты, помогали семьям выживать в той уродливой экономической реальности, возникшей в постсоветское время. Насколько это терпимо и как долго может продолжаться - покажет время.

-Последние события в Армении – вы узнаете, как аналитик, почерк кукловодов?

- Почерк Сиона повсеместно очевиден. Его Голем – это главный террорист, империя зла - США. Никто, кроме этого безмозглого гиганта-Голема, не применял ядерное оружие. Никто, кроме этого безмозглого Голема не разносил в щепки Дрезден без всякой военной необходимости. Никто, кроме него не взрывал у себя башни близнецы, чтобы создать для дур-домохозяек информационный повод, очень нужный Голему, и никому кроме Голема.

Никто, кроме бройлера-США не объявлял «войны терроризму», то есть стрельбы из пушки по воробьям (потому что нормальные люди с терроризмом борются руками правоохранительных органов, а не армии). Никто, кроме США не ставил знак равенства между «терроризмом» и человечностью, человеческой природой.

Никто, кроме США, не называл «демократией» массовые авианалёты с чудовищным бомбометанием. Никто, кроме этого монстра, не ставил знак равенства между «легитимностью», «законностью» и геноцидом народов!

Могу предсказать, что США потерпят крах в мирном состязании. Поэтому их удел – химеры, грабёж, обман, интриги, провокации, шантаж и давление. Но всё равно их гегемонии приходит конец. Именно чувствуя свой предел, США в предсмертной оргии сеют хаос повсюду.

- Это и есть на деле их хвалебное «права человека, свобода и демократия»?

- Маски давно сорваны. Подготовка военных учений под носом России, имеют цель запугать и давить на Россию - изменить курс и подчиниться англо-американскому диктату. Хладнокровно и цинично взят курс Запада на возгонку военно-политической ситуации в непосредственной близости и зоны интересов России, с показом «игры мускулов». А сионизм – центральный штаб внешних «антикризисных управляющих» вконец обанкротившегося Запада. И, прямо скажем, не-брезгливый штаб. Ничем не брезгующий…


Источник: В.Авагян: "БЫТЬ С РОССИЕЙ = СПАСТИ НАЦИЮ"

 Для дополнения картины некоторое разъяснение:

   Для меня сей профессор вовсе не стал открытием и сюрпризом. Дело в том, что мне пришлось столкнуться с армянским антисемитизмом еще в советские времена. С обычным мерзким бытовым - в советской армии. А вот с интеллигентским идеологическим - при более интересных обстоятельствах. О чем я расскажу сейчас подробнее.

   В конце 80-х заниматься сионизмом еще было нельзя, но за это уже не сажали. И таким образом возникла Сионистская организация Советского Союза. Называлась она просто - Иргун Циони. Раз в месяц активисты Иргуна из разных концов СССР  съезжались в Москву на совещание, делились опытом и информацией и разъезжались назад по своим городам и республикам.

   Каждый из этих сионистов мониторил в своих краях антисемитскую деятельность. И на основании этого мониторинга стало совершенно ясно, что одним из основных центров идеологического(!) антисемитизма был солнечный Ереван. Два других были в Москве и Новосибирске. Более того, знакомясь потом с материалами семинара Шафаревича из Новосибирска, мы узнали о давних его связях с армянскими коллегами на этой почве. Еще с 60-х и 70-х годов. Т.е., это не возникло как прыщ на жопе, это было давно и всерьез.

   В Армении на армянском и русском языках печатали антисемитскую литературу не только доморощенных армянских авторов, но и известнейших столпов этого дела из прежних времен. Я эту литературу видел и держал в руках.

   И все это на фоне того, что в отличие от Москвы и Новосибирска, в Армении евреи никогда не жили. Только при совдепах попало туда немножко нашего брата в качестве каких-то командированных функционеров.
eldad12: (Default)

Либерман: "Идея статус-кво провалилась,


необходимо региональное соглашение"


   " ...По мнению Либермана, в рамках обмена территориями, "Израилю придется эвакуировать несколько поселений, а крупные поселенческие блоки будут аннексированы". "Территориальная проблема решаема, она меня меньше беспокоит", - отметил он..."

http://newsru.co.il/israel/24dec2014/liberman_702.html
eldad12: (Default)
   Посмотрите внимательно на эту картинку:

660_GRID

   Именно так рупор демократии и плюрализма Едиот Ахронот видит наше будущее.

   В центре, разумеется, Бужи. Великая Белая Надежда Бужи. Ну, что делать, другого у них нет, приходится им пихать слабого и неопытного мальчика из хорошей семьи.

   Слева от Бужи - Ципи. Звезда кампейна и любимица публики. Тоже, конечно, не бог весть что, глуповата, уродлива, с плохой дикцией и нулевым сексэпилом. И с очень плохим приданым.  Но, опять же, заменить некем. Главное, чтобы не забывала подальше от Бужи на публике стоять, она его на голову выше.

   Далее слева слегка пригасшая звезда - дурашка Лапид. Потускнел красавчик, ох, потускнел. Тычется, болезный, глупость за глупостью делает, но ничего, есть еще потенциал. Принесет толику мандатов, лапидурированные дурни еще не перевелись.

   Дальше налево - сюрприз! Хотя, какой там сюрприз, все это уже было, нет нового под солнцем. Разыгрывающий свое восточное происхождение ликудник левеет неизбежно. Давид Леви, Меир Шитрит, список продолжает Кахлон. Путь этот тупиковый, их карьере при этом конец, но кому важна карьера левеющих восточных ликудников? Главное, что еще немножко мандатов добавили.

  Идем направо, тут тоже интересно.

  Тра-та-та-там! Многолетние усилия г-на Либермана увенчались успехом! Он больше не страшный, он в мейнстриме! Его больше не называют русским мафионером, не вспоминают поселенческое прошлое. Он Бужи справа подпирает, он - свой. Он разумный и готовый к компромиссам политик, который не любит Биби и готов быть в коалиции с нужными людьми. Электорат, правда, у него несколько усох, но Либерман рядом с Бужи важнее какого-то электората. Все равно эти русские только за русского и сильные руки любят. Руки у Либермана сильные.

   А вот рядом с Либерманом странное - Арье Дери. Почему его поставили справа, а не слева, непонятно. Я бы его вообще рядом с Голдой поместил. Для тех, кто забыл, напомню: Осло. Да-да, он был основной причиной того, что соглашение Осло получило большинство в кнессете. Он за это яростно сражался. Небескорыстно, конечно, сильно кое-кому мозоли при этом отдавил. Но ничего, посидел и поумнел.

   Дальше Лицман. Ну, а куда прикажете этих, в черных капотах девать? Даже если они никакие не правые.

   Биби, ох, Биби, а ты оказывается просто правый экстремист! А мы-то не знали.. Но, ничего, на фоточке ясно видно где твое место. Будем знать.

  Ну, а там, где правее только стенка - Беннет. Что-то он несговорчив оказался на этот раз, вот и пусть там сидит пока что. Если поумнеет - сдвинем, надежда на это есть. Иногда он вел себя прилично, закон нужные охотно продвигал.

  Посмотрите еще раз, друзья, на эту картинку. Так они видят наше будущее правительство.

  Мы этого хотим?

  Подробности здесь:

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4602928,00.html

 
eldad12: (Default)
- Товарищ прапорщик, а что вы будете делать, если вас из армии уволят?
   -  Пойду в милицию служить.
   - А если вас из милиции уволят?
   - Ну, в пожарную охрану пойду.
   - А если вас и оттуда уволят?
   - Да что вы ко мне пристали! Все равно работать не буду!

Старый советский анекдот    Есть у нас в политике славная когорта деятелей, которые никогда в жизни ничем, кроме политики и так называемой общественной деятельности, не занимались. Есть такие и справа, и слева, и посередине.

   Одним из наиболее ярких представителей этой когорты является Дани Данон. Свой  боевой путь он начал еще подростком в политических молодежных движениях, сделал блестящую армейскую карьеру в войсках культпросветработы, потом проливал пот в Майами, находясь на переднем крае идеологической борьбы в рядах Сохнута. Дальше - парламентский помощник, руководитель разных общественно-политических контор, член кнессета и т.д. вплоть до замминистра. Неплохая карьера, надо признать.

   Нет никаких сомнений, что весь свой трудовой и жизненный опыт аппаратчика-функционера он желает поставить на службу народу на любом посту, желательно на солидном министерском. Костьми лечь готов, можно сказать.

   Не знаю как вы, а я бы не хотел, чтобы моей страной управляли такие типы, причем безотносительно к их идеологическим воззрениям. Наш бывший полупокойный президент был из них.

   Прапорщики.


   
eldad12: (Default)

Партия Кахлона объявила о создании "русского" штаба   Каждый день новости нашей великой державы не перестают удивлять и радовать. Вот и сегодня мы получили такую возможность:

Новая партия видного политика  Моше Кахлона повернулась лицом к нам с вами - русскоязычным избирателям.

  Как стало известно из новостей, эта партия создала отдельный "русский"  предвыборный штаб и пресс-службу на русском языке.

   Начальником штаба назначен известный политик, общественный деятель и правозащитник Алекс Тенцер. Вот уже тридцать, а может сорок, а может и больше лет он занимается в Израиле политикой, идет на выборы везде, где можно и даже нельзя.

   Несмотря на отдельные временные неудачи на выборах, он не теряет надежду все-таки  попасть в кнессет. Ну, или хотя бы хотя бы в ваад а баит избраться.

   Назначение Тенцера показывает глубину понимания политических реалий "русской" улицы председателем партии Моше Кахлоном. И посрамляет тех, кто считает, что за Кахлона будут голосовать только те, кому импонирует его восточное происхождение. Правда, кажется сам Кахлон только на них и рассчитывает.

   Нам остается лишь пожелать традиционных успехов Алексу Тенцеру и просветления мозгов тем, кто собрался голосовать за Кахлона.
eldad12: (Default)
   Ну, вот, уже в ход пошла грубая заказуха:

Опрос проекта "Мидгам": правые теряют большинство


http://www.newsru.co.il/israel/09dec2014/seker_707.html

Вот здесь еще интереснее:

   http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4601653,00.html

   Там написано, что удачно совокупившаяся парочка Ципи и Бужи обгоняют всех и становятся самыми большими. Но самое интересное в конце:

הסקר נערך על פאנל האינטרנט של חברת "פרויקט המדגם" בהנהלתו של ד"ר אריאל איילון – בפיקוח פרופ' קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. המדגם כלל 545 נשאלים ושוקלל לפי מגזרים, מין, גיל, וההצבעה לכנסת בבחירות האחרונות.

   Как видно выше, участвовали в опросе 545 человек. Любой, кто когда-либо занимался опросами, знает, что мало-мальски достоверные данные можно получить опросив не менее двух тысяч человек. А уж те, кто хотят иметь реальную картину заказывают и делают опросы с 4 - 5 тысячами опрашиваемых.

   Об авторе опроса можно прочесть здесь:

   http://www.midgam.com/cv/arielayalon.asp

   Выпусник и докторант ультралевого гуманитарного факультета Беер-Шевского университета, вся его научная деятельность заключалась в исследовании жизни  палестницев в условиях оккупации. Теперь вот, опросами занялся.

   Таким образом, легко делается вывод, что данная публикация - это элементарная политическая заказуха для формирования соответствующей атмосферы в обществе. Старый и довольно примитивный прием, но его обычно применяют поближе к выборам.

   Однако, этой торопливости есть объяснение. Из публикации данных о результатах возможного лидерства  Гидона Саара в Ликуде, понятно, что они хотят в Ликуде перед праймериз побольше огонька разжечь.

  Интересно, кто делает этот кампейн, я пока этих данных не видел. Может кто знает?

Page generated Sep. 20th, 2017 06:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios